Fil xortumunda dünya

Şərqdə yağış əvəzi
yorğun fillərin göz yaşları yağır.
Dualarımızı eşitməyə artıq,
Ölmüş inəklərin də taqəti çatmır.
Bəs ədalət?
Kim təyin edir, ədaləti?
Sən?
Bəlkə bizdən üz döndərmisən?!image

Advertisements